Forsikrings vilkår

Godsforsikring uden selvrisiko

Gælder både forsikring med dækning på 10.000 kr. og 25.000 kr.

 • Forsikringssummen er dagsværdi, varens værdi på afsendelsesdagen tillagt fragt og forsikring.
 • Varen skal være tilstrækkeligt emballeret og kunne tåle de almindelige påvirkninger som varen udsættes for under transporten.
  • Den forsikrede genstand skal være emballeret til at kunne klare de almindelige påvirkninger under transporten.
  • Hvis genstanden ikke er emballeret vil almindelige ridser, buler og skrammer opstået under transporten ikke være dækket af forsikringen.
  • Det kan være tilstrækkeligt at pakke genstanden i en papkasse, benytte boble-plast, plastfolie eller evt. et tæppe.
  • Hvis du er i tvivl om emballeringen er tilstrækkelig, kan du kontakte din transportør for råd.
 • Forsikringen er tegnet på All Risk vilkår, jf. Udvidede danske betingelser.
 • Forsikringen omfatter ikke følgende varearter: Ædle metaller, penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, dokumenter af en-hver art,
  juveler, ædelstene og andre kostbarheder samt levende dyr og tempe-raturfølsomt gods.
 • Såfremt der er aftalt at godset må stilles på angiven adresse uden modtagelses kvittering ophører forsikringen ved aflevering.

Hvis du har spørgsmål til forsikringsdækningen kan du kontakte Topdanmarks transportafdeling på tlf: 44 74 46 00, eller på mail: e-transport@topdanmark.dk