Forsikringsvilkår

Topdanmark forsikring i samarbejde med Fragtopgaver.dk

Gælder både forsikring med dækning på 10.000 kr. og 25.000 kr.

 • Forsikringssummen er dagsværdi op til den valgte sum (DKK10.000/DKK25.000), dog maksimalt dokumenteret købs/salgspris på de transporterede genstande.
 • Både afhentnings- og leveringsadresse skal være i Danmark, forsikringen dækker ikke internationale transporter.
 • Varen skal være tilstrækkeligt emballeret og kunne tåle de almindelige påvirkninger som varen udsættes for under transporten.
  • Den forsikrede genstand skal være emballeret til at kunne klare de almindelige påvirkninger under transporten.
  • Hvis genstanden ikke er emballeret vil almindelige ridser, buler og skrammer opstået under transporten ikke være dækket af forsikringen.
  • Det kan være tilstrækkeligt at pakke genstanden i en papkasse, benytte boble-plast, plastfolie eller evt. et tæppe.
  • Hvis du er i tvivl om emballeringen er tilstrækkelig, kan du kontakte Topdanmarks transportafdeling for råd.
 • Har modtageren modtaget godset uden i forening med fragtføreren at undersøge dets tilstand og uden at gøre indsigelse over for fragtføreren på grund af bortkomst eller beskadigelse med angivelse af bortkomstens eller beskadigelsens almindelige beskaffenhed, skal det, hvis ikke andet godtgøres, lægges til grund, at han/hun har modtaget godset i den i fragtbrevet angivne tilstand. Indsigelse skal gøres straks ved afleveringen, når det drejer sig om bortkomst eller beskadigelser, der er synlige, og ellers inden 7 dage derefter. Indsigelse skal ske skriftligt, uanset om bortkomsten eller beskadigelsen ikke var synlig.
 • Har modtageren og fragtføreren i forening undersøgt godsets tilstand, kan bevis mod, hvad der herved er fastslået, kun føres, hvis bortkomsten eller beskadigelsen ikke var synlig, og hvis modtageren skriftligt har gjort indsigelse over for fragtføreren inden 7 dage efter undersøgelsen.
 • Forsikringen er tegnet på All Risk vilkår, jf. Udvidede danske betingelser.
 • Forsikringen omfatter ikke følgende varearter: Ædle metaller, penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, dokumenter af enhver art,
  juveler, ædelstene og andre kostbarheder samt levende dyr og tempe-raturfølsomt gods.
 • Såfremt der er aftalt at godset må stilles på angiven adresse uden modtager er hjemme/uden modtagelseskvittering dækker forsikringen ikke.

Hvis du har spørgsmål til forsikringsdækningen kan du kontakte Topdanmarks transportafdeling på tlf: 44 74 46 46, eller på mail: vareskade@topdanmark.dk

Hvis du ønsker at anmelde en skade, foregår dette via din profilside. Her åbner du opgaven og finder punktet ‘Forsikring’. Herefter kan du trykke på ‘Anmeld skade’. Du kan IKKE anmelde en skade ved at kontakte Topdanmarks transportafdeling direkte.