Fragt Aalborg – Aarhus

Har du købt noget online fx via en Lauritz.com, dba.dk eller lignende og har behov for at få det transporteret fra Aalborg til Aarhus, kan det hurtigt blive en dyr fornøjelse, at benytte sig af et fragtfirma. Ved at benytte dig af vores service sender vi din transportopgave ud til ca 300 tilknyttede vognmænd som i forvejen er ude at køre. Når de skal hjem kan de fragte dit gods med i stedet for at køre tomhændet hjem, hvilket vil give dig en skarp pris på transportopgaven – en besparelse på op til 75%!

  • Opret opgaven på fragt Aalborg – Aarhus lige her
  • Din fragtopgave sendes i udbud til 300 danske fragtbiler
  • Du får op til 4 tilbud på fragten i løbet af kort tid
  • Derefter laver du aftalen direkte med den vognmanden du evt. ønsker at benytte
Fragt Aalborg - Aarhus

Indhent tilbud på fragt Aalborg – Aarhus her

Fragt Aalborg – Aarhus som returgods

Fragtopgaver.dk er en del af CargoMatch ApS – Danmarks største fragtbørs. Vi har siden 2012 formidlet kontakten mellem transportkøber og vognmænd, og har da også fået solide og vellidte anmeldelser af tidligere brugere, bl.a. på Trustpilot.dk, og det er vi rigtig stolte af! Hos os hos CargoMatch ApS har vi ca 300 uafhængige vognmænd tilknyttet som alle har deres faste daglige ruter – mange af dem mellem Aalborg – Aarhus. Dette gør at de kan give dig en stor besparelse på din transportopgave, når de benytter sig af returgods. Kravet for at blive tilknyttet vognmand hos CargoMatch ApS er blandt andet en ikke lovpligtig godsforsikring, hvilket i sagens natur øger trygheden blandt vores brugere, heriblandt private og erhverv.

Hjælp til fragten

Har du behov for at få fragten leveret ind har du også mulighed for dette. Omvendt set, gvis du blot har behov for den billigste løsning – dvs fragt til kantsten vælger du denne mulighed. Uanset hvad vil din transportopgave være gratis for dig at oprette hos os – også selvom du vælger at takke nej til alle tilbud.