Nye motorveje på vej

Transportministeren Ole Birk Olesen udsendte i går en pressemeddelse, hvor han annoncerede et forarbejde til nye motorvejsstrækninger i Danmark.

Ny-motorvej-på-vej

Det drejer sig om en midtjysk motorvej og en omdannelse af den topbelastede motortrafikvej til Hillerød. Regeringen har fået en bred forligskreds bag forslaget.

 

Jeg er meget tilfreds med, at vi er blevet enige om at få sat gang i undersøgelserne af en ny midtjysk motorvej og af Hillerødmotorvejens forlængelse. Det er to vigtige projekter at få igangsat. Udtaler transportminister Ole Birk Olesen.

Den midtjyske motorvej

I jylland drejer det sig om en ny motorvej, der går fra Hobro over Viborg til Give og videre fra Give over Billund til Haderslev. Der er afsat 65 millioner kroner til en forundersøgelse af motorvejen. Hensigten er:

 

-En ny midtjysk motorvej vil få stor betydning for vækst og arbejdspladser i hele Jylland. Det er der slet ingen tvivl om. Det er godt projekt, der vil kunne skabe ny mobilitet i den jyske transportkorridor, og som vil kunne bidrage til at aflaste E45. Fortæller transportministeren.

 

Hos Fragtopgaver.dk er vi generelt positive overfor udvikling af infrastruktur, der kan komme vognmænd til gode og i sidste ende gøre fragt billigere for slutbrugeren.

Kritik af beslutninger

Til Lastbilmagasinet fortæller Poul Andersen fra Region Syddanmark, at generelt støtter de op om tiltaget, men at der også er problemer, der uhensigtsmæssigt ignoreres:

 

Men i samme åndedrag må vi også påpege, at der mangler et meget vigtigt led for at opnå makismal aflastning på Vejle Fjord-broen: Tværforbindelsen fra parallelmotorvejen til og fra Fyn/Sjælland. Denne forbindelse er helt vital for aflastningen på Vejle Fjord-broen, som er godt på vej til at være fyldt helt op om ganske få år.

 

Forligskredsen bag forundersøgelserne til de nye motorveje er V, LA, K, S, DF og RV, og på Hillerødmotorvejen er SF også med i forligskredsen.