Få tilbud på specialtransport

I kg (Hvis du ikke kender vægten bedes du indtaste dit bedste skøn)

Løfteforhold

I meter
F.eks. "perlesten" eller "asfalt"